Danh sách học sinh năm học 2015 - 2016

Thứ năm - 22/10/2015 16:17
PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG MG MINH THẠNH
 
DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2015 – 2016
 
Stt Họ và Tên Nữ Ngày sinh Dân Tộc Họ Tên Cha Họ Tên Mẹ Địa chỉ
Khối Mầm
 1.  
Lê Kiều Anh X 07/06/2012 Kinh Lê Ngọc Phú Lê Thị Ngọc Hà Căm Xe
 1.  
Nguyễn Hoàng Gia Bảo   28/11/2012 Kinh Nguyễn Xuân Thắng Nguyễn Thị Kim Tuyền Lò Gạch
 1.  
Vũ Tiến Dũng   27/06/2012 Kinh Vũ Văn Tỉnh Huỳnh Thị Sim Đồng Bé
 1.  
Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi X 22/05/2012 Kinh Nguyễn Hữu Nam Mai Thị Thu Sương Đồng Sơn
 1.  
Nguyễn Thị Hoàng Yến X 17/07/2012 Kinh Nguyễn Sỹ Ta Nguyễn Thị Nhàn Đồng Bé
 1.  
Trần Xuân Thu   26/09/2012 Kinh Trần Xuân Trung Nguyễn Thị Lan Hương Đồng Bé
 1.  
Nguyễn Võ Vân Nhi X 09/10/2012 Kinh Nguyễn Văn Chí Võ Thị Bích Thảo Đồng Bé
 1.  
Đỗ Hoàng Bảo   15/11/2012 Kinh Đỗ Chân Tha Hoàng Thị Thu Thủy Lò Gạch
 1.  
Nguyễn Lê Hoàng Ngân X 16/11/2012 Kinh Nguyễn Hải Hùng Lê Thị Cẩm Nhung Lò Gạch
 1.  
Hà Thị Kim Duyên X 04/10/2012 Kinh Hà Hải Hồ Lê Thị Kim Phụng Lò Gạch
 1.  
Trần Phương Vy X 30/07/2012 Kinh Trần Toàn Trung Trịnh Kim Thương Lò Gạch
 1.  
Đỗ Tuấn Kiệt   10/06/2012  Kinh Đỗ Văn Quang Phạm Thị Mỹ Trang Đồng Bé
 1.  
Nguyễn Trần Bảo Hân X  01/11/2012 Kinh Nguyễn Tấn Hào Trần Thị Thu Thủy Lò Gạch
 1.  
Trần Bảo Anh   09/02/2012 Kinh Trần Văn Đum Nguyễn Thị Ngoan Căm Xe
 1.  
Vũ Anh Khang   05/03/2012 Kinh Vũ Anh Kiệt Lê Thị Thu Thủy Lò Gạch
 1.  
Bùi Ngọc Phước X 27/03/2012 Kinh Bùi Văn Nhân Trương Thị Kim Giỏi Lò Gạch
 1.  
Trần Nam Dương   30/01/2012 Kinh Trần Minh Tuấn Nguyễn Thị Thu Cây Liễu
 1.  
Cao Minh Nhật   20/05/2012 Kinh Cao Mạnh Hồng Nguyễn Thị May Lò Gạch
 1.  
Nguyễn Thành   26/11/2012 Kinh Nguyễn Thành Đảo Nguyễn Thị Thơ Lò Gạch
 1.  
Trần Minh Ngọc X 03/02/2012 Kinh Trần Minh Hưng Đoàn Thị Bích Hồng Đồng Sơn
 1.  
Ngô Quốc Hoàng Huy   28/03/2012 Kinh Ngô Quang Vinh Đoàn Thị Hoa Đồng Bé
 1.  
Lê Nguyễn Khánh Vy X 05/03/2012 Kinh Lê Tấn Lộc Nguyễn Thị Vẹn Cần Đôn
 1.  
Đào Linh Chi X 28/10/2012 Kinh Đào Văn Cường Đinh Thị Hường Đồng Bé
 1.  
Phạm Quỳnh Như X 15/01/2012 Kinh Phạm Văn Ước Vũ Thị Yên Đồng Sơn
 1.  
Nguyễn Gia Vỹ   31/07/2012 Kinh Nguyễn Văn Sang Trần Phạm Thúy Phượng Đồng Bé
 1.  
Lê Quốc Huy   22/06/2012 Kinh Lê Mạnh Cường Chung Thị Thủy Cần Đôn
 1.  
Nguyễn Diệu Thảo X 04/04/2012 Kinh Nguyễn Quốc Việt Trần Thị Êm Đồng Bé
 1.  
Nguyễn Thị Lan Anh X 25/2/2012 Kinh Nguyễn Minh Khanh Nguyễn Thị Huệ Tân Minh
 1.  
Bùi Điền Anh Phương   2012 Kinh Bùi Minh Phụng Điền Trần Hào Tân Minh
 1.  
Vũ Nhật Phong   22/03/2012 Kinh Vũ Ngọc Đướng Lê Thị Giang Đồng Sơn
 1.  
Đinh Thị Thảo My   04/01/2012 Kinh Đinh Duy Tâm Đỗ Thị Tuyết Lan Đồng Sơn
 1.  
Đinh Hoàng Đăng Khoa   21/10/2012 Kinh Đinh Quốc Hiệu Hoàng Thị Hợp Lò Gạch
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Trang X 29/12/2012   Nguyễn Văn Truyền Nguyễn Thị Oanh Lò Gạch
 1.  
Mai Hoàng Linh Đan X 30/12/2012   Mai Huy Hoàng Ninh Thị Lan Lò Gạch
 1.  
Huỳnh Trần Bảo Như X 03/08/2012   Huỳnh Nguyễn Phước Vũ Trần Thị Trúc Ly Lò Gạch
Khối Chồi
 1.  
Lê Phạm Nhất Phong   12/06/2011 Kinh Lê Văn Vũ Phạm Thị Thu Hà Đồng Sơn
 1.  
Nguyễn Thị Trâm Anh X 02/03/2011 Kinh Nguyễn Văn Dũng Đào Thị Tốt Đồng Sơn
 1.  
Phạm Lê Bảo Như X 04/05/2011 Kinh Phạm Văn Đông Lê Thị Hạnh Đồng Bé
 1.  
Đào Bình Minh X 06/08/2011 Kinh Đào Thanh Lam Trần Thị Giòn Tân Minh
 1.  
Nguyễn Phi Hào   24/09/2011 Kinh Nguyễn Văn Sơn Trương Thị Lệ Quyên Cây Liễu
 1.  
Lê Thị Thanh Thảo X 16/03/2011 Kinh Lê Văn Thanh Trần Thị Hồng Thắm Lò Gạch
 1.  
Nguyễn Hồng Mãi   04/12/2011 Kinh Nguyễn Hồng Chơn Nguyễn Thị Ngân Trâm Tân Minh
 1.  
Nguyễn Ngọc Minh Trang X 26/12/2011 Kinh Nguyễn Phạm Lượng Võ Thị Kim Hoa Cần Đôn
 1.  
Hồ Công Danh   13/05/2011 Kinh Hồ Công Nhật Võ Thị Thân Tân Minh
 1.  
Phạm Hoài Thương X 10/09/2011 Kinh Phạm Quốc Hội Nguyễn Thị Sượi Đồng Bé
 1.  
Nguyễn Nhật Huy Hoàng   09/09/2011 Kinh Nguyễn Thành Trung Ngô Thị Thúy Hạnh Đồng Bé
 1.  
Vũ Thiên Kim X 13/12/2011 Kinh Vũ Khắc Thanh Phong Lê Thị Thanh Tâm Căm Xe
(Định Thành)
 1.  
Phạm Thị Mỹ Hân X 12/09/2011 Kinh Phạm Văn Tính Nguyễn Thị Mỹ Hồng Đồng Sơn
 1.  
Bùi Hữu Khang   09/08/2011 Kinh Bùi Hữu Sáng Nguyễn Thị Phấn Đồng Bé
 1.  
Nguyễn Hữu Tài   26/02/2011 Kinh Nguyễn Văn Nhân Lê Thị Cẩm Nhung Căm Xe
 1.  
Nguyễn Thị Mỹ An X 30/10/2011 Kinh   Nguyễn Thị Ngọc Ân Căm Xe
 1.  
Trần Thị Quỳnh Như X 05/03/2011 Kinh Trần Văn Sỹ Phạm Thị Thơm Lò Gạch
 1.  
Phạm Minh Đức   06/11/2014 Kinh Phạm Thế Tài Tô Thị Tâm Lò Gạch
 1.  
Nguyễn Quang Thảo   13/12/2011 Kinh Nguyễn Mạnh Thắng Trần Thị Ngọc Liễu Cần Đôn
 1.  
Nguyễn Tự Phước Thịnh   11/07/2011 Kinh Nguyễn Tự Sơn Ba Lê Thị Oanh Đồng Sơn
 1.  
Nguyễn Minh Tiến   19/05/2011 Kinh Nguyễn Minh Cảnh Lê Thị Thanh Hằng Lò Gạch
 1.  
Trần Ngô Thanh Vân X 21/01/2011 Kinh Trần Văn Dũng Ngô Thị Thu An Lò Gạch
 1.  
Nguyễn Thiên Phúc   28/09/2011 Kinh Nguyễn Văn Khả Nguyễn Thị Ngọc Hân Cần Đôn
 1.  
Trình Thị Thanh Trúc X 26/10/2011 Kinh Trình Minh Thành Lê Thị Màu Lò Gạch
 1.  
Trương Thanh Hải   13/06/2011 Tày Trương Đại Phú Đoàn Thị Yến Cây Liễu
 1.  
Nguyễn Ngọc Hằng Ny X 04/04/2011 Kinh Nguyễn Quang Sang Phạm T Trang Thủy Tuyền Tân Minh
 1.  
Nguyễn Quốc Cường   08/02/2011 Kinh Nguyễn Trị Quốc Trần Thị Cẩm Linh Tân Minh
 1.  
Nguyễn Thanh Thuận X 02/05/2011 Kinh Nguyễn Hoài Thanh Trần Thị Lập Tân Minh
 1.  
Nguyễn Minh Nhật   12/09/2011 Kinh Nguyễn Văn Dương Lê Thị Kim Hoa Lò Gạch
 1.  
Vũ Ngọc Như Ý X 04/07/2011 Kinh Vũ Văn Luận Đào Thị Liên Đồng Sơn
 1.  
Cao Thị Minh Thư X 29/08/2011 Kinh Cao Văn Chinh Trần Thị Thanh Mộng Đồng Bé
 1.  
Nguyễn Thị Kim Cương X 08/03/2011 Kinh Nguyễn Thanh Phong Lương Thị Bé Tý Lò Gạch
 1.  
Lục Quốc Hậu   14/03/2011 Kinh Lục Thanh Hà Nguyễn Thị Phương Thảo Căm Xe
 1.  
Cao Hoàng Lan X 24/08/2011 Kinh Cao Văn Tuấn Phạm Thị Mai Lò Gạch
 1.  
Lê Hoàng Phúc   11/12/2011 Kinh Lê Hoàng Thiết Nhâm Thùy Trang Lò Gạch
 1.  
Trần Ngọc Thúy Vân X 11/06/2011 Kinh Trần Quốc Toản Vũ Thị Sao Đồng Sơn
 1.  
Đặng Ngọc Thanh Bình   29/05/2011 Kinh Đặng Thanh Ngọc Đỗ Thị Mỹ Dung Lò Gạch
 1.  
Trần  Gia Bảo   06/04/2011 Kinh Trần Văn Cu Lê Cẩm Ngân Căm Xe
 1.  
Nguyễn Ngọc Tường Vy X 22/09/2011 Kinh Nguyễn Duy Linh Võ Thị Thùy Dung Đồng Bé
 1.  
Hồ Thị Bảo Trâm X 06/08/2011 Kinh Hồ Văn Việt Hồ Thị Cúc Tân Minh
 1.  
Võ Hoàng Bách   28/02/2011 Kinh Võ Nguyễn Thanh Tùng Đinh Thị Thông Lò Gạch
(Bình Dương)
 1.  
Trần Thảo Như X 14/10/2011 Kinh Trần Thành Lễ Lê Thị Minh Thảo Lò Gạch
 1.  
Nguyễn Thanh Trúc X 10/08/2011 Kinh Nguyễn Công Lý Nguyễn Minh Thơ Lò Gạch
 1.  
Lê Thành Nhân   29/08/2011 Kinh Lê Văn Định Đào Thị Miền Lò Gạch
 1.  
Nguyễn Hoàng Ngọc Hân X 07/01/2011 Kinh Nguyễn Văn Hoàng Anh Đinh Thị Hà Cây Liễu
 1.  
Dương Hoàng Thiên   27/03/2011 Kinh Dương Quang Thảo Đinh Thị Thu Đồng Sơn
 1.  
Nguyễn Minh Hiếu   11/04/2011 Kinh Nguyễn Minh Thông Ngô Thị Hoàng Loan Minh Tân
 1.  
Nguyễn Mạnh Cường   26/08/2011 Kinh Nguyễn Văn Bình Nguyễn Thị Tím Căm Xe
 1.  
Cao Thành Huy   06/09/2011 Kinh Cao Tấn Khang Nguyễn Thị Lệ Lò Gạch
 1.  
Vương Tuấn Kiệt   04/10/2011 Kinh Vương Thành Trung Đỗ Thị Mai Thảo Cần Đôn
 1.  
Nguyễn Tuấn Khanh   13/12/2011 Kinh Nguyễn Tấn Điền Châu Thị Ngọc Lệ Tân Minh
 1.  
Phạm Minh Khôi   29/12/2011 Kinh Phạm Văn Kha Ngô Thị Hạnh Đồng Sơn
 1.  
Nguyễn Đỗ Ngọc Diệp X 04/11/2011 Kinh Nguyễn Hoài Đức Đỗ Thị Mỳ Lò Gạch
 1.  
Nguyễn Ngọc Lan Anh X 01/03/2011 Kinh   Nguyễn Mỹ Lan Lò Gạch
 1.  
Nguyễn Minh Hiếu   26/09/2011 Kinh   Nguyễn Thị Thu Diễm Tân Minh
 1.  
Nguyễn Gia Bảo Khánh   05/03/2011 Kinh Nguyễn Văn Tiến Bùi Thị Thắm Đồng Sơn
 1.  
Thạch Phạm Bích Trâm X 23/03/2011 Khme Thạch Ngọc Tâm Phạm Thị Thúy Cây Liễu
 1.  
Nguyễn Thị Mỹ Duyên X 31/03/2011 Kinh Nguyễn Minh Trí Hồ Thị Mỹ Xuyên Lò Gạch
 1.  
Đặng Thị Lan Chi X 12/06/2011 Kinh Đặng Công Toại Nguyễn Thị Thùy Trang Lò Gạch
 1.  
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm X 29/05/2011 Kinh Nguyễn Võ Trí Trần Thị Hoài Thương Đồng Bé
 1.  
Đặng Phương Linh X 8/12/20111 Kinh Đặng Phương Vũ Hoàng Thị Nhài Cây Liễu
 1.  
Trần Thái Khang   05/11/2011 Kinh Trần Văn Hiệp Trần Thị Nguyệt Ánh Đồng Bé
 1.  
Thân Anh Trúc X 01/03/2011 Kinh Thân Trung Bảo Lưu Thị Ngọc Đồng Sơn
 1.  
Hoàng Quỳnh Chi X 30/07/2011 Tày Hoàng Trí Cường Trần Thị Bích Liên Cây Liễu
 1.  
Trần Thị Mỹ Duyên X 11/07/2011 Kinh Trần Tuấn Kiệt Trần Thị Kim Dung Tân Minh
 1.  
Hoàng Quốc Bảo   27/11/2011 Kinh Hoàng Văn Hòa Nguyễn Thị Hà My Lò Gạch
 1.  
Nguyễn Trúc Linh X 29/03/2011 Kinh Nguyễn Tấn Đạt Nguyễn Thị Cẩm Tú Lò Gạch
 1.  
Nguyễn Hoàng Tuấn   03/09/2011 Kinh Nguyễn Văn Hoàng Nguyễn Thị Mỹ Hoa Lò Gạch
 1.  
Lê Gia Huy   03/10/2011 Kinh Lê Hiến Hòa Bùi Thị Hoài Hận Cây Liễu
 1.  
Phạm Khánh Đăng   01/09/2011 Kinh Phạm Thanh Thuyết Bùi Thị Thu Hằng Cây Liễu
 1.  
Nguyễn Hoài Ánh Dương X 24/01/2011 Kinh Nguyễn Văn Lộc Lê Hoàng Thủy Tiên Cây Liễu
 1.  
Nguyễn Hoài Nam   27/08/2011 Kinh Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Thị Ngọc Duyên Đồng Sơn
 1.  
Nguyễn Đỗ Bảo Long   16/04/2011 Kinh Nguyễn Văn Trương Đỗ Thị Thu Lò Gạch
 1.  
Lê Thị Thùy Dương X 16/06/2011 Kinh Lê Quốc Phương Ngô Kim Vân Cây Liễu
 1.  
Đào Phúc Khang   16/02/2011 Kinh Đào Văn Lâm Trần Thị Lệ Huyền Đồng Bé
 1.  
Võ Khánh Luân   12/01/2011 Kinh Võ Ngọc An Đinh Thị Mỹ Hồng Lò Gạch
 1.  
Trần Quốc Pháp   04/11/2010   Trần Văn Hướng Bùi Ngọc Yến Đồng Bé
 1.  
Doãn Thị Kim Anh X 12/11/2011 Kinh Doãn Tiến Phát Vũ Thị Ngọc Yến Lò Gạch
Khối Lá
 1.  
Nguyễn Việt Hoàng   12/06/2010 Kinh Nguyễn Văn Hợp Nguyễn Thị Thùy Trang Đồng Sơn
 1.  
Trịnh Gia Huy   31/01/2010 Kinh Trịnh Kim Thắng Trương Thị Ngọc Linh Lò Gạch
 1.  
Trần Anh Thư X 14/06/2010 Kinh Trần Văn Phướng Chung Thị Kim Khánh Đồng Bé
 1.  
Đào Kim Chi X 16/09/2010 Kinh Đào Văn Cường Đinh Thị Hường Đồng Bé
 1.  
Nguyễn Ngọc Kiều Nhi X 07/09/2010 Kinh Nguyễn Văn Cảnh Lê Thị Thu Hằng Đồng Bé
 1.  
Hoàng Tiến Phong   03/12/2010 Kinh   Hoàng Thị Thu Phương Cây Liễu
 1.  
Phạm Duy Tân   21/04/2010 Kinh Phạm Duy Linh Phạm Thị Thúy Nhạn Cây Liễu
 1.  
Lê Tuấn Kiệt   15/11/2010 Kinh Lê Văn Kiên Phạm Thị Kim Nhung Lò Gạch
 1.  
Đoàn Đức Phú   21/06/2010 Kinh Đoàn Văn Kiệm Nguyễn Thị Chi Cây Liễu
 1.  
Trương Quang Huy Hoàng   13/10/2010 Kinh Trương Quang Huề Đoàn Thị Minh Nguyệt Tân Minh
 1.  
Phạm Đặng Tường Vy X 09/08/2010 Kinh Phạm Văn Chương Đặng Thị Thía Đồng Bé
 1.  
Phạm Quốc Anh   01/04/2010 Kinh Phạm Văn Trị Phạm Thị Siêng Đồng Sơn
 1.  
Vũ Hoàng Phương Nhi X 09/02/2010 Kinh Vũ Minh Luân Vũ Thị Huyền Trang Lò Gạch
 1.  
Lường Thị Ngọc Hà X 25/02/2010 Kinh Lường Quốc Chung Nguyễn Thị Huân Cây Liễu
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Trúc X 01/04/2010 Kinh Nguyễn Thanh Sơn Trần Thị Mỹ Hồng Tân Minh
 1.  
Nguyễn Thị Thùy Nhi X 28/02/2010 Kinh Nguyễn Minh Hùng Hồ Thị Nhung Tân Minh
 1.  
Nguyễn Trọng Phú   13/11/2010 Kinh Nguyễn Văn Bé Ba Phan Thị Ngọc Duyên Cây Liễu
 1.  
Lương Chí Vỹ   08/06/2010 Kinh Lương Công Trí Lê Thị Ly Ly Cần Đôn
 1.  
Nguyễn Thị Thùy Trang X 18/01/2010 Kinh Nguyễn Văn Chiến Phạm Thị Hường Lò Gạch
 1.  
Ngô Quỳnh Bảo Ngân X 19/06/2010 Kinh Ngô Văn Thanh Ngô Thị Gấm Đồng Bé
 1.  
Lê Minh Đông   15/02/2010   Lê Quốc Phương Ngô Kim Vân Cây Liễu
 1.  
Khổng Du Thiên Long   07/01/2010 Kinh Khổng Du Dương Phạm Thị Ngân Đồng Bé
 1.  
Đoàn Hương Trà X 16/12/2010 Kinh   Đoàn Kim Trang Căm Xe
 1.  
Nguyễn Phạm Tấn Trung   25/01/2010 Kinh Nguyễn Văn Đầy Phạm Kim Đính Tân Minh
 1.  
Lê Hoàng Bảo Ngọc X 22/01/2010 Kinh Lê Thanh Cường Nguyễn Thị Cẩm Dân Lò Gạch
 1.  
Trương Chí Hào   06/09/2010 Kinh Trương Hoài Thanh Lê Thị Yến Nhi Cần Đôn
 1.  
Thái Văn Tình   28/10/2010 Kinh Thái Văn Tâm Nguyễn Thị Thơm Đồng Sơn
 1.  
Lê Văn Thuấn   13/04/2010 Kinh Lê Văn Phú Đỗ Thị Nết Lò Gạch
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Bích X 07/06/2010 Kinh Nguyễn Văn Hưng Trần Thị Loãn Cây Liễu
 1.  
Huỳnh Tấn Thành   14/05/2010 Kinh Huỳnh Tấn Đạt Trần Thị Huế Đồng Bé
 1.  
Hồ Thị Mỹ Linh X 13/02/2010 Kinh Hồ Hoàn Phạm Thị Lài Tân Minh
 1.  
Nguyễn Lê Duy Bảo   11/11/2010 Kinh Nguyễn Minh Thuận Lê Thị Hạnh Tân Minh
 1.  
Nguyễn Cao Sang   23/09/2010 Kinh Nguyễn Văn Lức Nguyễn Thị Na Đồng Sơn
 1.  
Vũ Khắc Quốc Vương   07/03/2010 Kinh Vũ Khắc Thanh Phong Lê Thị Thanh Tâm Long Hòa (Căm Xe)
 1.  
Nguyễn Hoàng Trâm Anh X 20/03/2010 Kinh Nguyễn Châu Sa Đặng Thị Mót Cây Liễu
 1.  
Phạm Thị Quỳnh Như X 04/01/2010 Kinh Phạm Văn Duy Nguyễn Thị Thư Lò Gạch
 1.  
Trần Hoài Thanh   03/11/2010 Kinh Trần Xuân Quan Trưởng Nguyễn Thị Đông Phương Minh Tân
 1.  
Giang Châu Hiệp   10/09/2010 Kinh Giang Châu Hùng Đoàn Thị Thương Cần Đôn
 1.  
Phan Nguyễn Ngọc Hân X 28/01/2010 Kinh Phan Duy Khương Nguyễn Thị Hoa Lý Cây Liễu
 1.  
Đỗ Thị Thùy Linh X 26/04/2010 Kinh Đỗ Ngọc Long Nguyễn Thị Hải Cần Đôn
 1.  
Ngô Thị Biên Thùy X 07/10/2010 Kinh Ngô Chiến Huỳnh Thị Kim Kha Tân Minh
 1.  
Trương Minh Tuấn   01/02/2010 Kinh Trương Văn Trường Phạm Thị Thắm Đồng Sơn
 1.  
Trần Ngọc Anh X 19/02/2010 Kinh Trần Thanh Hùng Huỳnh Thị Thu Thảo Lò Gạch
 1.  
Nguyễn Lê Minh   01/02/2010 Kinh Nguyễn Thanh Tâm Lê Thị Mỹ Hạnh Lò Gạch
 1.  
Kiên Minh Hải   30/08/2010 Khme   Kiên Thị Phia Cây Liễu
 1.  
Nguyễn Minh Thuận   18/10/2010 Kinh Nguyễn Thanh Hùng Nguyễn Thị Minh Thảo Căm Xe
 1.  
Trương Ngọc Anh Thư X 19/05/2010 Kinh Trương Văn Thành Bùi Thị Kim Xuân Đồng Bé
 1.  
Lê Thị Thủy Trúc X 18/03/2010 Kinh Lê Thanh Phong Nguyễn Thị Hồng Nhung Căm Xe
 1.  
Trần Ngọc Ban Mai X 12/10/2010 Kinh Trần Mạnh Dược Bùi Thị Ngọc Thu Lò Gạch
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Hà X 23/08/2010 Kinh Nguyễn Văn Quý Nguyễn Thị Soan Cây Liễu
 1.  
Lê Thị Quỳnh X 04/01/2010 Kinh Lê Văn Tuấn Nóp Sa Thi Cây Liễu
 1.  
Ngô Yến Nhi X 31/08/2010 Kinh Ngô Thanh Nam Nguyễn Thị Kim Vân Cần Đôn
 1.  
Nguyễn Trần Tấn Huy   28/03/2010 Kinh Nguyễn Tấn Hào Trần Thị Thu Thủy Lò Gạch
 1.  
Nguyễn Thị Phương Thùy X 19/09/2010 Kinh   Nguyễn Thị Hồng Phương Tân Minh
 1.  
Nguyễn Thị Thảo Vy X 28/07/2010 Kinh Nguyễn Phương Linh Nguyễn Thị Hồng Oanh Đồng Bé
 1.  
Đặng Thạch Hoàng Yến X 20/07/2010 Kinh Đặng Văn Tài Thạch Thị Thu Trang Cây Liễu
 1.  
Trần Thái Tú   17/12/2010 Kinh Trần Thanh Tuấn Nguyễn Thị Hạnh Căm Xe
 1.  
Trần Anh Thư   03/03/2010 Kinh Trần Quốc Toản Vũ Thị Sao Đồng Sơn
 1.  
Trần Thị Thúy An X 18/02/2010 Kinh Trần Văn Phương Võ Thị Thúy Cây Liễu
 1.  
Nguyễn Ngọc Bảo Khang   23/06/2010 Kinh Nguyễn Ngọc Nam Đinh Thị Tuyết Linh Đồng Sơn
 1.  
Bùi Điền Phương Anh X 28/10/2010 Kinh Bùi Minh Phụng Điền Trần Hào Tân Minh
 1.  
Nguyễn Minh Tuấn   01/01/2010   Nguyễn Văn Thêm Trần Thị Hồng Minh Lò Gạch
 1.  
Lâm Phát Đạt   28/11/2010 Kinh Lâm Ngọc Hoàn Nguyễn Thị Lý Đồng Sơn
 1.  
Đặng Thanh Phong   17/01/2010 Kinh Đặng Văn Liết Ngô Hoàng Quyên Cần Đôn
 1.  
Phùng Thị Như Trúc X 23/01/2010 Kinh Phùng Quốc Tuấn Nguyễn Thị Dịu Hoa Đồng Bé
 1.  
Phạm Thùy Ngân X 30/01/2010 Kinh   Phạm Thị Huệ Đồng Bé
 1.  
Lê Đắc Nhật Huân   27/7/2010 Kinh Lê Đắc Linh Trần Thị Song Thủy Minh Tân
 1.  
Võ Thị Thanh Ngoan X 11/10/2010 Kinh Võ Hoàng Minh Nguyễn Thị Thanh Hải Tân Minh
 1.  
Võ Lưu Hồng Mỹ Vy X 22/08/2010 Kinh Võ Ngọc Tấn Lưu Thị Hồng Lệ Tân Minh
 1.  
Nguyễn Chí Thanh   07/03/2010 Khme Nguyễn Văn Thọ Phạm Thị Nga Lò Gạch
 1.  
Đỗ Trà My X 30/09/2010 Kinh Đỗ Quang Duy Tâm Nguyễn Thị Kim Yên Lò Gạch
 1.  
Lê Tuấn Anh   07/02/2010 Kinh Lê Công Định Phạm Thị Ngọc Loan Tân Minh
 1.  
Nguyễn Thị Mỹ Duyên X 1/11/2010 Kinh Nguyễn Minh Đường Phan Thị Mỹ Thuận Lò Gạch
 1.  
Trần Anh Khoa   13/06/2010 Kinh Trần Văn Diện Dương Thị Lâm Chi Cần Đôn
 1.  
Nguyễn Đỗ Loan Trinh X 29/1/2010 Kinh Nguyễn Văn Giá Đỗ Thị Hiền Đồng Bé
 1.  
Nguyễn Anh Đức   21/08/2010 Kinh Nguyễn Ngọc Dương Trần Thị Hoa Đồng Bé
 1.  
Nguyễn Thị Gia Hân X 16/10/2010 Kinh   Nguyễn Thị Lệ Tân Minh
 1.  
Nguyễn Thanh Tuấn   29/12/2010 Kinh Nguyễn Thanh Sang Lê Thị Thu Hương Đồng Bé
 1.  
Lê Mỹ Nhi X 22/03/2010 Kinh Lê Thành Triệu Trần Mỹ Lệ Lò Gạch
 1.  
Lâm Khả Dĩ   19/03/2010 Kinh Lâm Văn Cường Lê Thị Ánh Lò Gạch
 1.  
Bùi Minh Nhật   26/11/2010 Kinh Bùi Thế Trung Ngô Thị Thu Hằng Căm Xe
 1.  
Nguyễn Gia Như X 17/01/2010 Kinh Nguyễn Văn Lượng Trần Thị Tiền Đồng Bé
 1.  
Nguyễn Ngọc Gia Huy   25/09/2010 Kinh  Vương Tiến Hoàng Nguyễn Thị Bích Hằng Tân Minh
 1.  
Lai Trần Kiều Oanh X 02/01/2010 Kinh Lai Trung Kiên Trần Thị Hải Yến Đồng Bé
 1.  
Mai Ngọc Hùng   8/12/2010 Kinh Mai Văn Trọng Lê Thị Huỳnh Giang Cây Liễu
 1.  
Nguyễn Minh Nhật   17/06/2010 Kinh Nguyễn Văn Sang Nguyễn Thị Cẩm Nhung Tân Minh
 1.  
Vũ Hoàng Hải Yến X 07/05/2010 Kinh Vũ Minh Hải Trần Thị Nhung Đồng Bé
 1.  
Trần Vũ Minh Huyền X 27/05/2010 Kinh Trần Khải Hùng Vũ Thị Bích Hạnh Đồng Sơn
 1.  
Vũ Huy Hoàng   07/10/2010 Kinh Vũ Văn Sơn Âu Thị Mai Đồng Sơn
 1.  
Nguyễn Huỳnh Phương Anh X 29/09/2010 Kinh Nguyễn Cao Mạnh Huỳnh Thị Anh Đào Đồng Sơn
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Ánh X 25/09/2010 Kinh Nguyễn Hữu Thắng Nguyễn Thị Dậu Lò Gạch
 1.  
Trần Ngọc Phương Uyên X 07/02/2010 Kinh Trần Ngọc Minh Trần Thị Kim Hồng Cần Đôn
 1.  
Huỳnh Minh Thư X 21/09/2010 Kinh Huỳnh Quốc Hùng Hà Thị Luận Cây Liễu
 1.  
Phạm Thị Hoài Ngân X 31/03/2010 Kinh Phạm Thế Tài Tô Thị Tâm Đồng Sơn
 1.  
Nguyễn Quang Linh   15/04/2010 Kinh Nguyễn Quang Vinh Lê Thị Thảo Cần Đôn
 1.  
Trương Bảo Nhân   10/06/2010 Kinh Trương Quang Bảo Mai Thị Thanh Hòa Đồng Sơn
 1.  
Nguyễn Gia Bảo   05/04/2010 Kinh Nguyễn Công Khang Nguyễn Thị Trúc Linh Tân Minh
 1.  
Bùi Khánh Duy   30/09/2010 Kinh Bùi Văn Dũng Ngô Thị Dần Đồng Bé
 1.  
Lê Thanh Trí   31/01/2010 Kinh Lê Thanh Sơn Lê Thị Hồng Cây Liễu
 1.  
Đoàn Dự   05/12/2010 Kinh Đoàn Minh Hoàng Nguyễn Thị Hương Căm Xe
 1.  
Đỗ Công Minh   13/05/2010 Kinh Đỗ Hoàng Quân Lê Thị Tú Lò Gạch
 1.  
Trần Hoàng Duy   21/5/2010 Kinh Trần Hoàng Dũng Nguyễn Thị Kim Chi Cây Liễu
 1.  
Lê Hoàng Huy   16/06/2010 Kinh Lê Tân Hiệp Lâm Thị Ngọc Minh Cây Liễu
 1.  
Nguyễn Bá Tuấn Khang   10/02/2010 Kinh Nguyễn Bá Linh Đinh Thị Xuân Lò Gạch
 1.  
Lưu Ngọc An Lộc   26/02/2010 Kinh Lưu Hồng Ngọc Nguyễn Thị Ngọc Dung Tân Minh
 1.  
Đoàn Gia Phúc   22/10/2010 Kinh Đoàn Ngọc Thành Phan Thị Thu Hương Cây Liễu
 1.  
Nguyễn Minh Quân   23/3/2010 Kinh Nguyễn Văn Lạc Nguyễn Thị Tốt Đồng Bé
 1.  
Trần Thị Ngọc Nhi X 25/01/2010 Kinh Trần Quang Thái Lê Thị Năm Cây Liễu
 1.  
Trần Thị Diễm My X 05/11/2010 Kinh Trần Văn Mỹ Võ Thị Thúy Hằng Đồng Bé
 1.  
Trương Anh Thư X 26/12/2010 Kinh Trương Quốc Nhật Nguyễn Thị Hồng Thơm Tân Minh
 1.  
Nguyễn Ngọc Bảo Trân X 13/03/2010 Kinh Nguyễn Võ Trí Trần Thị Hoài Thương Đồng Bé
 1.  
Đỗ Ngọc Quỳnh Giao X 23/03/2010 Kinh Đỗ Văn Hải Đặng Thị Nhung Lò Gạch
 1.  
Trần Minh Phúc   13/12/2010 Kinh Trần Minh Hiếu Lê Thị Mỹ Ngọc Cây Liễu
 1.  
Nguyễn Tuấn Sang   25/09/2010 Kinh Nguyễn Công Khanh Lý Thị Thúy Mai Lò Gạch
 1.  
Nguyễn Thị Trâm Anh X 30/06/2010 Kinh Nguyễn Huy Liệu Tạ Thị Thơm Đồng Sơn
 1.  
Ngô Anh Tuấn   15/01/2010 Kinh Ngô Duy Phong Nguyễn Thị Kim Huệ Cây Liễu
 1.  
Cao Anh Duy   02/08/2010 Kinh Cao Văn Hưởng Đặng Thị Thi Tân Minh
 
                                                                                                              Minh Thạnh, ngày 05 tháng 9 năm 2015
                                  Người lập                                                                                Hiệu trưởng
                                                                                                                                      (Đã ký)
 
 
                         Trần Thị Như Xuân
                                                                                                                                   Lê Thị Vân
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bữa sáng:

- Sữa Cô gái Hà Lan
- Phở bò

Bữa trưa:

- Cơm
- Canh bí đỏ hầm xương
- Bò nấu đậu
- Dưa hấu

Bữa xế:

- yaourt

Bữa chiều:

- Miến gà

Văn bản mới

CV số 251/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 01/12/2022. Trích yếu: HD quản lý sử dụng học bạ điện tử cấp TH

Ngày ban hành: 01/12/2022

CV số 250/PGDĐT

Ngày ban hành: 28/11/2022. Trích yếu: Tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh ATTP...

Ngày ban hành: 28/11/2022

CV 246/PGDĐT-GDMN

Ngày ban hành: 28/11/2022. Trích yếu: HD thực hiện chính sách PT giáo dục MN ...

Ngày ban hành: 28/11/2022

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

violimpic
Bộ giáo dục và đào tạo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây