Thông tin công khai của trường mẫu giáo Minh Thạnh

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN DẦU TIẾNG

TRƯỜNG MẪU GIÁO MINH THẠNH

 

                                                                                                                                       Biểu mẫu 1

(kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5/2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo)

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2013-2014

STT

Nội dung

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được

 

- Đến cuối độ tuổi mầm Chồi + lá trẻ đạt được: 95-100% về

+ Khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường  theo lứa tuổi.

+ Trẻ thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng và có khả năng phối hợp các giác quan nhịp nhàng, biết định hướng trong không gian.

+ Thực hiện được một số kỹ năng trong hoạt động như: cầm kéo, vẽ , nặn, khéo léo, cầm viết đúng tư thế.

+ Biết 4 nhóm thực phẩm, hiểu biết ích lợi của việc ăn uống, giữ gìn sức khỏe và có khả năng đảm bảo an toàn của bản thân.

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

+ 95 đến 100% trẻ thực hiện tốt  về năng lực hiểu biết cơ bản về con người,sự vật, hiện tượng xung quanh và một số khái niệm sơ đẳng về toán như: đếm, thêm bớt, định hướng không gian, biết ứng xử và thể hiện các hành vi văn minh....

III

Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Tuân thủ theo chương trình chăm sóc của BGDĐT ban hành. thực hiện theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/07/2009.

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

+ Đảm bảo thiết bị tối thiểu DDDC phục vụ chăm sóc giáo dục đúng theo quy định 02/TT-BGDĐT

 - Đảm bảo về cơ sở vật chất và đội ngũ theo điều lệ mầm non.

+ CSVC đúng theo điều lệ mầm non. Gv đủ 2 cô/ lớp.

+ Nhà bếp đúng quy định bếp 1 chiều.

                                                     Minh Thạnh, ngày  10  tháng  11  năm2013

                                                    Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

                                                                                          Lê Thị Vân

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN DẦU TIẾNG

TRƯỜNG MẪU GIÁO MINH THẠNH   

 

                                                                                                                                       BIỂU SỐ 2

THÔNG B¸O

(kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5/2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo)

 

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế

 năm học 2013-2014( thời điểm 10/2013)

                                                                                                                  Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

 Tổng sốtrẻ em

 

  Mẫu giáo

 

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

 

I

Tổng số trẻ em

240

0

84

156

 

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

 

 

 

 

 

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

240

0

84

156

 

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

240

 

84

156

 

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

240

 

84

156

 

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

240

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

 

 

 

 

 

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

13

1

8

4

 

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

x

x

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

240

 

84

156

                                                    Minh Thạnh, ngày  10  tháng  11  năm.2013

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                  

                                                                                             

 

 

                                                                                          Lê Thị Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN DẦU TIẾNG

TRƯỜNG MẪU GIÁO MINH THẠNH

 

THÔNG B¸O

(kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5/2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo)

 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2013-2014

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

06

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

 

-

2

Phòng học bán kiên cố

06

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

2.635

10.97m2/ trẻ

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

64

0.26 m2 /trẻ

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

 

 

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

 

 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

 

 

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

 

 

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/nhóm (lớp)

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

06

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

06

 

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

04

 

3

Máy phô tô

0

 

5

Catsset

3

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

 

 

7

Thiết bị khác

0

 

8

Đồ chơi ngoài trời

13

 

9

Bàn ghế đúng quy cách

 

120 bộ

10

Thiết bị khác…

 

Đồ dùng đồ chơi đảm bảo tối thiểu đúng theo quy định.

X

Nhà vệ sinh

Số lượng (m2)

Dùng cho giáo viên

X

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 

1

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

x

2

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Không

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

 

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

 

x

..

...

 

 

                                               

                                                     Minh Thạnh, ngày  10  tháng  11 năm.2013

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                     ( đã ký )                           

           Lê Thị Vân

 

 PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN DẦU TIẾNG

 TRƯỜNG MẪU GIÁO MINH THẠNH

                                                                       Biểu mẫu 04                                                                    

 

THÔNG B¸O

(kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5/2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo)

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2012-2013

 

STT

 

Nội dung

Tổng số

Hình thứctuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên

27

 

 

 

 

05

4

10

8

 

I

Giáo viên

14

Hợp đồng làm việc không thời hạn trong chỉ tiêu biên chế

 

 

 

3

04

7

 

 

II

Cán bộquản lý

03

 

 

 

 

2

 

1

 

 

1

Hiệu trưởng

1

Biên chế

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

Hợp đồng làm việc không thời hạn trong chỉ tiêu biên chế

 

 

 

1

 

1

 

 

III

Nhân viên

10

 

 

 

 

 

 

 

10

 

1

Nhân viên văn thư

1

Hợp đồng làm việc không thời hạn

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

Hợp đồng làm việc không thời hạn

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

Hợp đồng làm việc không thời hạn

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

7

Hợp đồng làm việc  có  thời hạn

 

 

 

 

 

 

2

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Minh Thạnh, ngày 10 tháng  11 năm 20 13

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                            Lê Thị Vân

Bữa sáng:

- Sữa Cô gái Hà Lan
- Phở bò

Bữa trưa:

- Cơm
- Canh bí đỏ hầm xương
- Bò nấu đậu
- Dưa hấu

Bữa xế:

- yaourt

Bữa chiều:

- Miến gà

Văn bản mới

CV số 251/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 01/12/2022. Trích yếu: HD quản lý sử dụng học bạ điện tử cấp TH

Ngày ban hành: 01/12/2022

CV số 250/PGDĐT

Ngày ban hành: 28/11/2022. Trích yếu: Tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh ATTP...

Ngày ban hành: 28/11/2022

CV 246/PGDĐT-GDMN

Ngày ban hành: 28/11/2022. Trích yếu: HD thực hiện chính sách PT giáo dục MN ...

Ngày ban hành: 28/11/2022

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

violimpic
Bộ giáo dục và đào tạo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây